Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Бджілка", м. Ірпінь
Офіційний сайт

Аналіз навчально – виховної роботи за 2016 – 2017 н. р.

 

 1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 7   “Бджілка ” Ірпінської міської ради Київської області  знаходиться у відомстві Ірпінського управління освіти і науки . Ясла – садок є навчальним закладом загального розвитку. Установа діє згідно Статуту дошкільного закладу та Положення про дошкільний заклад.

Юридична адреса: вул. 9-А лінія,4-А, м.Ірпінь ,Київська область. Контактний телефон : 9 44 88.

Засновник: Ірпінська міська рада. Заклад відкритий у 2015 році. Приміщення типове, по проекту  розраховане на 4 вікові групи, чисельністю 75 місць. Станом на 25 травня 2017 р. заклад відвідує 171 дитина, а у жовтні 2016 року була створена ще одна група короткотривалого перебування дітей в днз. На сьогоднішній день, коли ми працюємо у звичайному режимі, в дошкільному закладі функціонує  5 груп: ясельно-молодша, 2 середні, старша, група короткотривалого перебування з дітьми старшого дошкільного віку.

Управління дошкільним навчальним закладом (ясла-садком) комбінованого типу №7 „Бджілка” здійснюється його засновником – Виконкомом Ірпінської міської ради та управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області. Безпосередньо роботою дошкільного навчального закладу керує Шокало Олена Іванівна, освіта вища педагогічна, стаж роботи 20 років.

Керуючись проблемою педагогічних колективів міста Ірпінь на 2016-2017 н. р. «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі», в нашому закладі вирішено було працювати над такою проблемою впродовж 2016-2017 н. р.: «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, національно – патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя та завершуючи її вступом до школи», що тісно повязувалось з новою освітньою програмою «Соняшник», затвердженою радою педагогічного колективу на засіданні педагогічної ради 2016 року.

Пріоритетними освітніми завданнями на цей навчальний рік були:

 1. Національно-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу дитини дошкільного віку;
 2. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 3. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, трудового, патріотичного виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.
 4. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісна адапція і входження у соціум.

Згідно Статуту дошкільного закладу  групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. З метою здійснення єдності, наступності та системності у вихованні та розвитку дітей групи комплектуються за віком.

У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку від 3-4 років, від 4-5 років, від 5-6 років.  Дошкільний заклад має групи з денним  перебування дітей та чергову групу в ранкові і вечірні години.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин та має чергову групу.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 8.00 – 17.00, чергова група  у ранкові та вечірні години: 7.00 – 8.00; 17.00 – 19.00; короткотривала група з 9.00 – 13.00.

Завдяки батьківській громаді  формується   матеріально-технічна база дошкільного закладу. Так, протягом навчального року придбаний спортивний інвентар до спортивно-музичного залу, інформаційні стенди для методичного кабінету та в середню групу, іграшки, демонстраційний  матеріал; відділом освіти і науки було придбано і подаровано холодильник для харчоблоку.

У дошкільному закладі створені всі умови, щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Розташування групових приміщень здійснюється за віком дітей, групи дітей  молодшого віку розташовуються  на першому поверсі, що забезпечує  безпечний вихід  дітей на вулицю. На другому поверсі розміщені групи для дітей старшого віку. Ці групи мають запасні виходи на випадок екстренних ситуацій. Все обладнання групових кімнат та спортивно – музичної зали надійно закріплене, технічні засоби навчання зберігаються у недоступних для дітей місцях. Протягом року комісія ДНЗ по охороні життя та здоров`я дітей здійснює контроль щодо надійності закріплення меблів  та обладнання.

 1. У складі педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист, 7 вихователів , 1 музичний керівник, 1 фізінструктор, 1 вчитель – логопед , 1 практичний психолог (згідно штатного розпису).

У 2016-2017 н. р. курси атестації пройшов вихователь старшої групи та здобув ІІ кваліфікаційну категорію.

Педагогічним персоналом дошкільний заклад забезпечений не повністю, є потреба прийняти на роботу двох вихователів та соціального педагога . Загальна кількість педагогів становить – 12 осіб. Якісний склад педагогічних працівників виглядає наступним чином: з вищою освітою (за фахом) – 8 осіб, вищою педагогічною (не за фахом) – 2 особи, середньою-спеціальною (дошкільною) –1 особа, середньо-спеціальною (педагогічною) – 1 особа, навчаються у ВНЗ – 1 особа.

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

 

середня-спеціальна освіта

вища освіта

навчаються у вищих навчальних закладах

В закладі працюють педагоги, що мають звання „Вихователь – методист” – це завідувач закладу О.І. Шокало, фізичний інструктор Н.П. Штурба, та музичний керівник О.В. Притиченко. Вчитель-логопед Ю.Г. Роговченко має звання «Вчитель – методист».

 1. Методичний кабінет є постійно діючою ланкою в навчально-виховній роботі з  дітьми. Вихователі мають змогу щодня підбирати до своїх занять картини, ілюстрації до творів, тематичні папки, користуватися розробками занять. На виконання наказу МОН України від 11.09.2002 р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером. На протязі навчального року були проведені методичні заходи, а саме:  конкурси, виставки, свята, майстер-класи, які були спрямовані на покращення навчально-виховного процесу, на розв’язання річних завдань.
 2. Функціонування дошкільного закладу у 2016-2017 н. р. регламентувалось нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров`я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами : «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» ( від 24.01.2007 № 1\9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»» від (від 07.05.2007 № 1\9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1\9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 № 1\9-711), «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 № 1\9-811); Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти, програма виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина”,статут ДНЗ та річний план роботи ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік.
  Навчальний план, складений на основі програми “Соняшник”, за яким працює садок,  згідно із Законом України «Про дошкільну освіту». Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які були спрямовані на забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її можливостей та внутрішнього потенціалу, культурних потреб, а також формування моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Адміністрацією та педагогічним колективом  ДНЗ  створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів, спортивно – музичної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

Змістове та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень, кожної з 5 груп дитячого садочка, відповідає вибраній назві.

Основним нормативним документом , який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти, спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей.

Впродовж навчального року вихователі   створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі.  У дітей сформувалось відчуття захищеності, задоволення , закріпились позитивні емоції. Працювали педагоги і над творчим самоствердженням дітей, вихованням благополучної і врівноваженої особистості.

Протягом року колектив садочка приймав посильну участь  в освітянському житті міста: конкурс національно – патріотичних куточків і днз  регіону та в тижні гри та іграшки, що проводилось Управлінням освіти і науки.

З метою розвитку в дітей свідомого ставлення до свого здоров`я, прагнення бути здоровими, сильними, спритними, у закладі щоденно проводиться ранкова зарядка, заняття з фізичної культури, спортивні розваги та піші переходи. Фіз. інструктор  Штурба Н.П. не тільки навчає дітей фізичним вправам, а ще й згуртовує навколо спорту всіх дітлахів садочка. Цікавими  для дітей цього року були проведені «День фізкультурника» та «Біла олімпіада». Команда  «Бджілки» прийняла участь у щорічному зльоті «юних туристят».

Сценарії до дитячих свят створює та творчо осмислює муз. керівник Притиченко О.В., яка готує малят до виступів, відкриває в них творчий потенціал та любов до прекрасного. Впродовж року були проведені «День іменин садочка», «Свято осені», Новорічне свято та «Свято весни», розвага «Святий Миколай до нас завітай», під музичний супровід проводились заняття та розваги, атестувався педагог нашого закладу. Цікавим та вражаючим був виступ старших дошкільнят на випускному балу. Також музичний керівник підготувала дітей до виступу у щорічному конкурсі самодіяльності, де вони змогли проявитися як обдаровані та талановиті, відкриті до експериментів і творчих пошуків.
Важливою складовою навчально-виховної роботи є організація роботи з батьками. Адже сім`я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Стосовно сім`ї, дитячий садок є консультативним і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. В садку працює психолог А.О. Левченко,  яка веде індивідуальну роботу не тільки з дітьми, а й з їхніми батьками. Протягом року вона проводила ряд консультацій та круглих столів і для педагогів закладу. Проведено тренінг для педагогів на тему: «Емоційне вигорання», круглий стіл на тему: «Причини поганої поведінки у дітей», розроблено буклети для вихователів та батьків на теми: «Рекомендації щодо розвитку пам’яті дітей дошкільного віку», «Ігри з метою зменшення агресивності в дитячому колективі», «Готовність до школи: Як підгодовувати дитину до школи», розроблена лекція для вихователів з теми: «Дидактична гра як засіб розвитку пам’яті маленьких «чомусиків» до неї  підібрано добірку дидактичних ігор які сприяють розвитку пам’яті дітей середнього дошкільного віку, як інструмент для педагогічної роботи. Проведено майстер-класи разом з музичним керівником на теми: «Музика і стихія», «Насінинка доброти»

За період навчально-виховного процесу звернулось 15 батьків з метою отримати консультацію з різних питань, таких як: проблеми адаптації дитини в групі сором’язливість, енурез, тривожний стан, дитяча ревність,  вікові та психологічні особливості дітей дошкільного віку,як поводити себе з гіперактивною дитину, як реагувати на провокуючу поведінку дитини, тривога під час сну, криза 3-х років, криза 6-7 річного віку.

Проведено дослідження вивчення рівня пристосування дітей в період адаптації до умов дошкільного закладу, легка адаптація – 75%, адаптація середньої важкості – 25%, в закладі відсутні діти з перебігом важкої адаптації. Психологом закладу проведено консультації з вихователями та батьками дітей, що мають труднощі в адаптації.

Проведено дослідження вивчення рівню готовності до школи (за методикою Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г.) переважно середній та високий рівень, надалі до 15 червня проводиться ще діагностика та корекціно-відновлювальна та розвивальна робота.

Протягом навчального року відбувалися заходи, які були спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу.

 1. З метою переосмислення традиційної функції педагогічної діяльності та з метою підвищення фахової кваліфікації педагоги закладу приймали участь в  конкурсах, методичних об’єднаннях , семінарах-практикумах на такі теми:

«Економічна освіта для дітей середнього та старшого дошкільного віку», «Підвищення професійної майстерності педагогів», «Професійно значущі якості особистості педагога дошкільного закладу», «Сучасні технології освітнього менеджменту в ДНЗ», «Сучасний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку», «Удосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ», «Зранку до вечора(планування різних видів діяльності протягом дня)», «Методика ознайомлення з літературними творами у групах раннього і молодшого дошкільного віку», «Музично – дидактичні ігри: ефективний інструмент музичного керівника», «Вивчення професійної компетентності педагогів ДНЗ», «Освіта для сталого розвитку – новий напрямок у сучасній освіті», «Моніторинг якості освіти: кваліметрична модель експертної оцінки».    На базі нашого закладу був проведений проблемний семінар: «Співпраця музичного керівника з вихователем, спеціалістами педагогічного супроводу під час проведення музичних занять, святкових та розважальних заходів у ДНЗ».

Постійно велася спільна робота вихователів з батьками, підтримувався тісний контакт : педагог – батьки – дитина . Для повноцінного діалогу були визначені запити батьків, погоджено режим роботи окремих служб ДНЗ. На стендах  були висвітлені актуальні відповіді на запитання батьків, консультації з різноманітних тем, щодо виховання та навчання дитини в дошкільному закладі та в сім`ї. Анкетування та консультації, які були проведені, дали змогу за короткий час зібрати різноманітну інформацію, зокрема з таких питань:

–  Сім`я – школа моральності;

– Оптимальний руховий режим дошкільників;

– Значення музики у повсякденному житті дитини;

– Хвалити не можна карати;

– Гімнастика пробудження – плюси і недоліки;

– Граємося з батьками;

– Ігри спрямовані на зменшення агресивності.

Ретельно проаналізувавши зібрану інформацію та власну педагогічну діяльність, було визначено завдання, зміст та форми роботи як з батьками, так і  з педагогами.

Об’єднання зусиль допомогло створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дити­ни в сім’ї та дошкільному закладі.

Педагоги та працівники дошкільного закладу сприяють збереженню здоров’я дітей, формуванню здорового способу життя, створюють у вікових групах позитивний творчий мікроклімат, залучаючи до активної співпраці батьків. Така співпраця забезпечує формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, сприяє розкриттю творчих здібностей дітей.

Було проаналізовано  роботу з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі за такими напрямками:

 • організація харчування;
 • дотримання санітарних вимог утримання дітей в дошкільному закладі;
 • проведення оздоровчих заходів у режимі дня;
 • здійснення належного догляду за дітьми;
 • аналіз дитячої захворюваності;
 • медичні огляди дітей і працівників навчального закладу, медичне обслуговування дітей;
 • проведення методичної роботи з вихователями, батьками та дітьми з питань безпеки життєдіяльності дошкільників.
 • забезпечення дошкільного закладу сучасним обладнанням.

Одним із основних факторів позитивного впливу на здоров’я дітей дошкільного віку є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. Аналізуючи результати перевірки, можна сказати, що у дошкільному закладі наявні законодавчі, нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей, щороку у вересні видаються накази «Про організацію харчування дітей», призначаються відповідальні особи, створюються комісії з перевірки закладки продуктів, затверджуються графіки видачі їжі в групи. Вся облікова документація з цього питання ведеться згідно з вимогами чинного законодавства.

Щодо кадрового забезпечення, то всі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я.

Продукти харчування та продовольча сировина надходять у заклади із супровідними документами, які свідчать про їх походження, безпечність і якість. Якість продуктів у день надходження та якість готової їжі щодня перевіряється і оцінюється бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. У ДНЗ організовано триразове харчування.

Санітарні вимоги, щодо утримання дітей в дошкільному закладі виконуються у повному обсязі. Групові приміщення для дітей ясельних груп розміщені на першому поверсі, мають окремі виходи. На другому поверсі були розміщені групи для дітей середнього та старшого дошкільного   віку. Ці групи мають запасні виходи на випадок екстрених ситуацій. Усі приміщення мають естетичний вигляд,  укомплектовані дитячими меблями, які раціонально розміщені в групових осередках і не заважають безпечному руху дітей. Обладнання надійно закріплене, технічні засоби навчання зберігаються у недоступних для дітей місцях.

Виконання санітарно – епідеміологічного режиму в ДНЗ постійно контролює  СЕС. Згідно її приписів були проведені  наступні заходи:

– маркування меблів та посуду в усіх вікових  групах;

– провітрювання в групах організовано відповідно до вимог;

– впорядкована медична документація;

– згідно календаря щеплень, здійснено організацію та контроль щодо профілактичних щеплень дітей дошкільного віку та працівник закладу.

Відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється належний догляд за дітьми. Записи в журналах прийому дітей свідчать, що ранковий прийом дітей до дошкільного закладу проводиться вихователями згідно з нормативними вимогами, у ясельно-молодшій групі – з обов’язковим вимірюванням температури тіла. Ведуться журнали антропометричних вимірів дітей, карантинні журнали, журнали щоденного патронажу.

Обов’язковим в закладі є дотримання режиму дня, забезпечення оптимального рухового режиму. Протягом дня діти мали змогу перебувати на свіжому повітрі достатній час, проводилось загартування, ранкова та профілактична гімнастика, рухливі ігри, розваги спортивного характеру, були введені елементи самомасажу, психогімнастики. Систематично робилось вологе прибирання та провітрювання групових приміщень, музично-спортивного залу.

Фізінструктор Штурба Н.П. велику увагу приділяла профілактиці та корекції порушень опорно-рухового апарату. Діти отримували нормальне фізичне навантаження, що показали хронометражі.

Вся робота з фізичного виховання в комплексі мала позитивні результати, але бажано більшу кількість фізкультурних занять проводити на вулиці в теплу пору року ( як навесні, так і восени ).

Протягом року здійснювався медико – педагогічний контроль фізичного, психічного розвитку та стану здоров’я дітей. Адміністрація закладу приділяла особливу увагу дотриманню санітарно-гігієнічних норм і правил утримання ДНЗ. Завдяки цьому вдалося локалізувати захворюваність серед дітей та працівників в період епідемії. Більш детально аналіз дитячої захворюваності демонструє таблиця № 1:

Медичні огляди дітей і працівників навчального закладу, медичне обслуговування дітей організовані і здійснюються відповідно до вимог нормативних документів.  Санітарні книжки працівників закладу зберігаються у медичному кабінеті. У ДНЗ створені належні умови для роботи медичної сестри: функціонує медичний кабінет, ізолятор, процедурний кабінет.

З метою профілактики та запобігання інфекційним захворюванням у дошкільних навчальних закладах проводиться санітарно-просвітницька робота з працівниками та батьками, про що свідчить річний план роботи та матеріали до нього.

Медична сестра провела  моніторинг цін на продукти харчування, вивівши середній показник цін протягом року (див. таблицю 1) та провела аналіз виконання норм харчування посезонно ( осінь, зима, весна), вивівши середній показник у процентному відношенні (див. таблицю 2)

На протязі року здійснюється належний управлінський контроль за станом роботи з навчально-виховної роботи в усіх вікових групах.

Педагогами старшої групи  була запланована та протягом року  проведена навчально – виховна робота, яка мала вирішити наступні завдання:

– забезпечення рівних стартових можливостей для успішного шкільного навчання за допомогою програми “Соняшник “.

– підхід вихователя до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку;

– дослідницька діяльність у роботі з дошкільниками.

Особлива увага педагогічного колективу приділялась  розвитку пізнавальної сфери дошкільників, сприянню їх розумового розвитку. Для цього були проведені колективні перегляди  занять в усіх вікових групах.

Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями впродовж навчального року були проведені зрізи знань дітей за участю вихователів, психолога, вихователя – методиста, де можна було прослідкувати зміни у розвитку кожної дитини.

Вивчення особистості дитини відбувалось у таких напрямах:

 1. Виявлення особливостей психічного розвитку кожної дитини, рівня адаптації, що дозволило впливати на темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно –розвивальну роботу.
 2. Діагностування дітей на рівень розвитку соціальних якостей з метою виявлення соціального розвитку дітей усіх вікових груп.
 3. Відслідковування психологічною службою емоційного благополуччя дітей старшого дошкільного віку з метою його корекції.

Наприкінці року було проведено діагностику стану готовності дітей старших груп  до навчання у школі . Діагностування здійснювалось за декількома основними лініями.

По – перше, це загальний психічний розвиток дітей: розвиток пам’яті  уваги та  інтелекту. Більшість продіагностованих дітей шестирічного віку достатньо орієнтуються в найближчому оточенні , родинних зв’язках , природних явищах. Діти знають предмети побуту та їх призначення, види транспорту, свою адресу, а також частини доби,  дні тижня, місяці, послідовність сезонних змін в природі і їх ознаки. Вони знають по кілька найвідоміших в даній місцевості дерев, квітів, домашніх і диких тварин, птахів. Знають казки і вміють їх переказувати. Мовлення дітей розвинене, говорять складними реченнями.

Достатньо сформовані операції  з мислення у дітей, що  дозволяє їм оперувати наявними знаннями: порівнювати, знаходити спільні і відмінні ознаки, робити елементарні узагальнення та користуватися найбільш вживаними узагальнюючими словами-поняттями.

84 %  майбутніх школярів оволоділи елементарними математичними уявленнями, такими, як уміння свідомо рахувати в межах десятка, тобто розуміти, що кожне наступне число більше за попереднє на одиницю, а кожне попереднє – менше. Необхідний обсяг математичних уявлень включає і розуміння слів «один», «багато», «більше», «менше», «додати», «відняти» та вміння виконувати на конкретному матеріалі дії додавання і віднімання, а також розрізняти геометричні фігури: чотирикутник, квадрат, трикутник, коло.

Діти старшої групи достатньо орієнтуються у мовленнєвій дійсності, вміють розрізняти на слух і правильно вимовляти звуки рідної мови, будувати власні висловлювання. Під час перегляду занять з розвитку мовлення в старших групах – діти вміють переказувати твори, складати розповіді за серією картин, за картиною, відповідають повними складними реченнями. Проводилася педрада №3 « Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації», де обговорювалися переглянуті заняття з розвитку мовлення, виступали вузькі спеціалісти та вихователі.

З вересня 2016 року була укомплектована група дітей – логопатів середнього та старшого дошкільного віку у кількості 30 дітей із заключенням : загальне недорозвинення мовлення (28) і ФФНМ (2). Вчитель-логопед  Роговченко Ю.Г. працювала з дітьми над розвитком елементарних форм усного мовлення на базі уточнення та розширення словникового запасу.

Більшість дітей логопедичної групи на кінець навчального року  справляються з фонематичним аналізом і синтезом. У роботі над усуненням неправильної звуковимови були труднощі при корекції спотворених звуків, якщо звук замінювався на більш простий за вимовою – дитина виправлялась. Також на заваді виправлення звуковимови ставали фізіологічні причини. До школи прийнято 11 дітей, 18 – будуть продовжувати навчання по причині складного мовленнєвого діагнозу та дозволу ПМПК. Протягом навчального року одна дитина вибула у зв’язку з закінченням роботи за колекційною програмою з ФФНМ.

Протягом навчального року вчитель-логопед Роговченко Ю.Г. поповнювала дидактичний матеріал та обладнання для повноцінного функціонування логопедичного кабінету. В результаті плідної роботи вчитель-логопед отримала ІІІ місце на конкурсі логопедичних кабінетів, Грамоту Управління освіти і науки Ірпінської міської ради за сумлінну працю і високий професіоналізм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *